Monday, February 28, 2011

Contoh kelajuan Smash

Teknik yang betul dalam smash boleh menghasilkan pukulan yang begitu jitu ....contoh yang terbaik lihat ujian kelajuan smash oleh seorang pemain bergu terkenal Tan Boon Heong kelajuan smash nya mencecah 421km/j...


No comments:

Post a Comment