Wednesday, February 23, 2011

Teknik menguatkan Pukulan BackHand Hadapan

Disini ditunjukan bagaimana untuk menjadikan pukulan backhand hadapan kita menjadi power??????

1 comment: