Saturday, February 5, 2011

Latihan Asas Permaian Badminton (Pengambilan Bola Belakang)

Teknik asas permainan badminton adalah dengan ada dapat menguasai teknik mengambil bola belakang.Teknik mengambil bola belakang yang betul akan menghasilkan pukulan yang bukan half court.Bola return yang baik adalah dari hasil mengambil bola belakang yang baik.Disini saya kongsikan bagimana teknik menghasilkan mengambil bola belakang yang betu1.Didalam video ini anda akan belajar cara bagaimana teknik menguasai Footwork yang betul bagi menghasilkan pengambilan bola belakang yang baik.Dalam video ini anda diberikan kelemahan yang biasa dilakukan untuk menghasilkan atau mengambil bola belakang...

No comments:

Post a Comment