Friday, February 25, 2011

Teknik memegang reket semasa pukulan smash

Semalam Kita belajar bagaimana hendak meningkatkan smash.Untuk Kali ini saya ingin berkongsikan video bagaimana cara yang betul untuk memukul pukulan smash dengan teknik pegang yang tepat.

1 comment: