Wednesday, February 2, 2011

Latihan Teknik Footwork

Disini saya ingi berkongsi bagaimana hendak melaksanakan latihan Teknik Footwork.Sila amati video di bawah untuk tontonan.

Bahagian 1Bahagian 2Bahagian 3Bahagian 4

No comments:

Post a Comment